Coraz więcej z nas decyduje się na proces o rozwód z orzekaniem o winie, ale czy zawsze musi tak być?  To strony procesu decydują o tym czy sąd ma orzekać o winie małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego czy nie.  Warto jednak pamiętać, że jeśli chcemy rozwieść się polubownie, bez orzekania o winie, to obie strony muszą wyrazić na to zgodę, a sąd wówczas związany jest naszym stanowiskiem.  W sytuacji gdy jeden z małżonków nie  chce zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie, sąd wówczas nie ma już wyboru,  o tej winie  musi orzec.  Kiedy sąd  prowadzi  sprawę  małżonków,  domagających się  orzeczenia o winie w prowadzonym postępowaniu  musi zbadać, kto zawinił, czy tylko jedno z nich czy może oboje.    W zależności od tego jaki sąd wyda wyrok,  można np. domagać się alimentów od byłego małżonka albo też nie.   Czasami podjęcie decyzji w sprawie rozwodu z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie nie jest takie proste, bo rodzi dalsze konsekwencje. Dlatego warto  przeanalizować co dla nas jest lepszym rozwiązaniem.  O alimentach od byłego małżonka w kolejnym artykule na Naszym blogu już wkrótce.