Władza rodzicielska

Nikt nie zrozumie lepiej starań rodzicielskich, niż drugi rodzic.

Władzą rodzicielską ujmujemy zakres praw i obowiązków względem małoletniego dziecka i władzy sprawowanej nad nim oraz nad jego majątkiem. Co do zasady, władza rodzicielskprzysługuje obojgu rodzicom. Z różnych powodów życiowych zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, władza ta może zostać ograniczona bądź zawieszona, władzy rodzicielskiej można również pozbawić.Posiadanie potomstwa, pozwala nam w sposób optymalny spojrzeć na spectrum Państwa spraw. Nikt nie zrozumie lepiej starań rodzicielskich, niż drugi rodzic. Podstawowym czynnikiem który pozwala nam zaangażować się w ten rodzaj spraw jest empatia i przeświadczenie, że dobro dzieci jest priorytetem naszego zawodu.

Co oferujemy

Wnikliwe zapoznanie się z problemem, dogłębne jego przeanalizowanie. Wyszukanie możliwie najbardziej chwalebnego rozwiązania sytuacji. Przedstawienie wszelkich możliwych scenariuszy sprawy sadowej w niniejszym zakresie.

SZYBKI KONTAKT

DANE KONTAKTOWE

Al. Tadeusza Kościuszki 59/61 lok 107
90-514 Łódź